Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

Rationell krishantering och policyformering

Människan har en mängd kognitiva begränsningar av allehanda slag. Många ger upp och tror att något blir tydligare för att de förenklar ett svårt problem till något som de snabbare tror sig kunna förstå, men det är ofta en kostsam strategi. Vår forskning och verktyg tar fasta på hur man relativt enkelt kan hantera svåra problem där olika typer av information kan inkluderas i strukturering, analys och utvärdering av riskhantering och beslutsunderlag för stöd vid beslut i samhällen och organisationer. Detta har tillämpats t ex för stadsutveckling, nationell Covid-hantering, guldprojektering vs miljökonsekvenser, policies för att finna hållbara modeller för vatten- och energiförsörjning samt mycket annat.

Läs mer om forskningsprojektet