Se hela 100-listan

Kategori: Cirkulär ekonomi

Remometer

Mäta EEE-tillverkares potential för återtillverkning
reman.jpg

Inom 5–10 år behöver många svenska tillverkare bli mer cirkulära och satsar därför på återtillverkning (industriell reparation), proaktivt underhåll och rekonditionering. En övergång till mer hållbar verksamhet kan upplevas riskfyllt, därför tvekar många företag inför att ta stegen mot en cirkulär affärsmodell. Under projektet stöder vi tillverkare med ett beslutsverktyg, kallat RemometerTM, för hur återtillverkning kan bli en nyckel i deras affärsmodell. RemometerTM hjälper tillverkare att starta återtillverkning genom att undersöka deras förutsättningar (Remanufacturing Readiness Level) för att börja återtillverka och vilka sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar de kan få ut.

Projektet finansieras av Energimyndigheten via RE:Source.

Läs mer om forskningsprojektet