Se hela 100-listan

Kategori: Cirkulär ekonomi

RESTORE

REcyclable hydrogen STORage solutions for circular Energy and material flows
Jan and Jörg2.jpg

Jan och Jörg arbetar på utveckling av en avancerad svetsteknik för vätgaslagringsenheter och direktåtervinning av metall. Båda bidrar till övergång till ett grönt samhälle. De skalbara vätgaslagringsenheterna är lätta att transportera och möjliggör fullständig återvinningsbarhet. Den direkta återvinningen bygger på en smart styrning av metallsmälta och möjliggör lokal reparation, innovativa produkter och en minskning av transport- och energiförluster från avfall till produkt. Direktåtervinning kommer att göra det möjligt för lokala industrier att producera nya komplexa produkter med additiva metoder. Tillvägagångssättet möjliggör nya sätt att för energilagring för samhällsberedskap vid katastrofer samtidigt som det möjliggör hållbar tillväxt.

Läs mer om forskningsprojektet