Se hela 100-listan

Kategori: Smart industri

Serendipity - Cybersäkerhet i säkerhetkritiska system

mikael_sjodin_startsida.jpg

Digitalisering och elektrifiering av viktig infrastruktur och fordon sker idag bla för att öka hållbarhet (tex fasa ut fossila energislag) och stödja krishantering (tex utveckla autonoma fordon för räddning och rekognosering). Samtidigt utsätts digitala system för allt större påfrestningar i termer av cyberattacker. Tålighet mot cyberattacker är, bokstavligen, livsviktigt för att nå hållbar krisberedskap och ett motståndskraftigt samhälle med digitaliserade infrastrukturer och fordon. Vi utvecklar nya tekniker för att uppnå tålighet mot cyberattacker baserat på vår kunskap om utveckling av robusta datorsystem.

Läs mer om forskningsprojektet