Se hela 100-listan

Kategori: Cirkulär ekonomi

Urinbaserad gödsel

Dagens linjära avloppssystem, även med våra avancerade reningsverk, leder till förorenade vattendrag och hav, samtidigt som resursförbrukningen är stor.
newsimage.jpg

Genom att sluta kretsloppet av avloppets växtnäring kan vi minska utsläppen till miljön samtidigt som resursförbrukningen minskar och samhället uthållighet ökar. Genom att källsortera och torka urinen avlägsnas 80% av avloppets växtnäring och genom att separera vattnet från salterna producerar vi ett säkert gödsel, likvärdigt mineralgödsel.

Läs mer om forskningsprojektet