Se hela 100-listan

Kategori: Cirkulär ekonomi

Utvärdering av det första agrivoltaiska systemet i Sverige

Agrivoltaiska solcellssystem möjliggör samtidig produktion av grödor och el på jordbruksmark genom en konfiguration av solcellssystemet som gör det möjligt att utföra konventionellt jordbruk.
agrivoltaic illustration.jpg

Med tanke på möjliga framtida klimatförändringar med extremt väder som torka kan agrivoltaiska system göra produktion av grödor mer motståndskraftig och stabil genom att minska vattenbehovet. Detta projekt ska bedöma den tekniska och ekonomiska genomförbarheten av agrivoltaiska solcellssystem i Sverige genom att utveckla en unik modell som kan simulera sambandet mellan elproduktion och skördeavkastning.

Läs mer om forskningsprojektet