Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

Välfärdsbiblioteket

Välfärdsbiblioteket är ett nytt koncept som kan stödja invånare att leva ett aktivt, tryggt och självständigt liv med hjälp av välfärdsteknik.
jonasoleif.jpg

Som besökare kan du inspireras av ny teknik, klämma och känna på olika produkter och om du blir nyfiken på hur något skulle funka för dig kan du låna hem och prova. Biblioteksformatet överbryggar ekonomiska barriärer och underlättar att prova på och lära sig om ny teknik för äldre och personer med funktionsnedsättning. Välfärdsbiblioteket bidrar långsiktigt till samhällets resiliens och stärker användarnas egenmakt och förmåga till delaktighet.

Läs mer om forskningsprojektet