Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

Värdesystem för näringslivsbaserad motståndskraft

Vid samhällskris uppstår oväntade behov av motståndskraft, där innovation mellan företag och det offentliga är svaret. Koncept för detta har saknats.
jeshoots-com-LAwsF-VnFzc-unsplash.jpg

Vi har utvecklat konceptet ”värdesystem” genom forskning 2014-2021. Det bygger på Sveriges etablering av försvarsförmåga på Gotland, experimenterande med företagsinnovationer för räddningstjänst, samt samordning av näringslivskapaciteter för akuta behov i vården under pandemin. Konceptet värdesystem fångar hur organisationer tillsammans skapar innovativ motståndskraft vid kris men även konkurrenskraft. För hållbara innovationer vid kommande samhällskriser behöver förmågan att snabbt realisera värdesystem skalas upp och spridas.

Läs mer om forskningsprojektet