Se hela 100-listan

Kategori: Gröna näringar

Vertisà

Flexibelt bevattningssystem för vertikala trädgårdar underlättar lokal livsmedelsproduktion och stadsgröning.

Befintliga bevattningssystem för vertikala trädgårdar är inte anpassade till växters individuella vattenbehov och har stora problem med igensättning och övervattning. Detta orsakar stress och dålig tillväxt, liksom på sikt skador på infrastrukturen. Vertisà har utvecklat ett vertikalt integrerat odlings- och bevattningssystem som släpper ut vatten efter varje enskild växts behov. Vertisà bidrar till ökad skörd och har pga. sina många fördelar lägre underhållskostnader än konkurrerande system. Det är dessutom skalbart, flexibelt och kan tillverkas i en platt eller tornbaserad form.

Läs mer om forskningsprojektet