Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

VisBac

Pandemin har skapat en osynlig fiende och krav att hålla avstånd.
VisBaC 2.0.png

En liknande fiende finns på svenska sjukhus, där omkring 1500 patienter dör varje år i vårdrelaterade infektioner. KTH-gruppen för strömnings- och klimatteknik har varit banbrytande inom forskning om luftburna infektioner och utvecklat unika simuleringsmetoder för att förutsäga och visualisera infektionsrisken. Beräkningsresultat överförs till en intuitiv visualiseringsmiljö (VisBac), som gör farorna i luften synliga. Medicinsk personal och andra berörda grupper kan nu se och förstå den tidigare osynliga faran. VisBac öppnar nya möjligheter vid utbildning av medicinsk personal och hjälper oss framåt mot en infektionsfri vård.

Läs mer om forskningsprojektet