IVAs 100-Lista 2022 - Teknik i mänsklighetens tjänst

Till IVAs 100-lista 2022 efterlyses forskning inom tekniska och ekonomiska vetenskaper på temat teknik i mänsklighetens tjänst. Forskningen ska vara redo att inom överskådlig tid kunna nyttiggöras exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Ansökan till 2022 års lista är nu stängd och urvalsprocessen pågår. IVAs 100-lista 2022 presenteras den 10 maj (preliminärt datum).
Photo by Daniel K Cheung on Unsplash

For information in English

IVAs övertygelse är att kunskaper om teknik, ekonomi och närliggande vetenskapsområden ger mänskligheten ständigt bättre förutsättningar till ett gott liv. De senaste decenniernas teknikutveckling och innovation har accelererat utan historiskt motstycke, vilket har lett till ekonomisk tillväxt och ökad levnadsstandard för många människor i världen.

Att utvecklingen går så snabbt ställer oss samtidigt inför nya utmaningar, som det i många fall är bråttom att adressera. Till IVAs 100-lista 2022 efterlyser vi därför forskningsprojekt som söker hitta lösningar för att säkerställa att nya och kommande innovationer inte hotar utan möjliggör bättre hushållning med och fördelning av jordens begränsade resurser, ökad hållbarhet och cirkularitet, ökad jämlikhet, demokrati, fred och säkerhet, hälsa och välbefinnande.

Kunskap, innovationsförmåga och högteknologisk industri kan bidra till en mer hållbar tillväxt och lösningar på många av våra samtida utmaningar, och därför är den forskning som bedrivs på högskolor och universitet viktig. Lika viktigt är att den akademiska forskningen omsätts till faktisk nytta: samspelet mellan forskning och näringsliv kan växla upp innovationstakten för att möta komplexa utmaningar och skapa nya möjligheter.

Genom 100-listan 2022 vill vi uppmärksamma och bidra till nyttiggörandet av forskning, som ur olika perspektiv adresserar aktuella utmaningar på temat teknik i mänsklighetens tjänst.

Tillämpningsområden

Forskningen ska vara tillämpbar inom något av områdena:

 • Affärsmodeller
 • Cirkulär ekonomi
 • Deep tech
 • Gröna och blå näringar
 • Infrastruktur
 • Samhälle och välfärd 
 • Smart industri 

Konkreta exempel på vad forskningen kan adressera: 

 • Etiska och demokratiska aspekter av exempelvis AI och datahantering
 • Finans, kapital, investeringar 
 • Försörjningskedjor och mobilitet, samhälls- respektive affärskritiska transporter
 • Försörjningslösningar, ex vatten, energi, kompetens
 • Infrastruktur, digital och fysisk
 • Juridik, såsom avtal, regelverk, juridik som verktyg vid innovation, ägandefrågor
 • Ledarskap, styrning, samverkan, organisering och lärande
 • Life science  
 • Livsmedel 
 • Råvaror och material  
 • Säkerhet, relevant för samhället (cybersäkerhet, skalskydd, global konkurrens osv.)
 • Välfärdsteknologi
 • Värderingsmodeller, riskvärdering, försäkring 

Q&A om 100-listan - svar på allt du undrar om ansökan, urval mm.

Vem kan ansöka ?

100-listan är öppen för forskare och forskarteam, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, som söker kontakt med näringslivet och det omgivande samhället för samverkan kring fortsatt utveckling, tillämpning och nyttiggörande av sin forskning.

Forskarteamet ska ha en drivkraft att vilja utveckla sin forskning genom exempelvis affärsutveckling, och kunna ge en fördjupad beskrivning av forskningen och målet med den. Hög vetenskaplig kvalitet är en grundförutsättning, liksom att forskningen har uppnått ett stadie där den går att presentera och synliggöra offentligt och kan omsättas i närtid. 

Urvalsprocessen utgår från fem kriterier:

 1. Potential
 2. Kapacitet
 3. Aktualitet
 4. Originalitet
 5. Hållbarhet

Ansökningsperioden till IVAs 100-lista 2022 (10/1-28/2 2022) är nu stängd. 

Ansökningsguide - steg för steg

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50