Se hela 100-listan

Kategori: Smart industri

AI-expert för smart service

Madeleine.jpg

Dagens anställda byter jobb mer frekvent jämfört med tidigare vilket utgör en utmaning. I framtidens smarta industri kommer service utföras av artificiell intelligenta (AI) service-experter. "AI-experten" tränas av dagens anställda och med multimedia igenkänning över augmented reality (AR) tekniken. Forskningen syftar till att skapa nya tillvägagångsätt att ge service. När "enkla fel" kan avhjälpas över AR med en AI-expert kan serviceingenjörer fokusera på de mer komplexa uppgifterna. Förfarandet medger en minskning av "onödiga" resor till kunder vilket i sin tur bidrar till minskade CO₂ utsläpp. AI-expert i sin tur skapar förutsättningar att bibehålla dagens industris expertkunskaper.

Läs mer om forskningsprojektet