Se hela 100-listan

Kategori: Deep tech

AI for GreenTech

EmbedI.jpg

AI har uppnått anmärkningsvärda framgångar men till ett pris – artificiella neurala nätverk är mycket stora och behöver mycket resurser för att tränas, vilket gör att de lämnar ett mycket stort energifotavtryck. Vår forskning handlar om hur man kan minska komplexiteten på dessa neurala nätverk, utan att offra mycket i accuracy, och att nyttja hårdvarans speciella egenskaper så att AI kan nyttjas i produktion på ett effektivt och mindre energikrävande sätt för att lösa ett specifikt problem.

Läs mer om forskningsprojektet