Se hela 100-listan

Kategori: Deep tech

AM4Life

- 3D-printning för livsvetenskaperna.
AM4Life.jpg

Additiv tillverkning, förenklat 3D-printing, är en starkt framväxande teknologi som möjliggör innovativ produktutveckling och avancerad personanpassad vård. Denna teknologi gör det möjligt att skapa föremål med mycket invecklade geometrier i nya funktionella material. Genom en effektiv material- och energianvändning bidrar även additiv tillverkning till en hållbar framtid. På kompetenscentret AM4Life utvecklar vi bl.a. implantat i smarta material baserat på patientens anatomi, organmodeller för minskad användning av försöksdjur, säkrare metoder för läkemedelsdosering samt komponenter för vaccinframställning, allt genom spjutspetsforskning i samverkan mellan akademi, industri och sjukvård.

Läs mer om forskningsprojektet