Se hela 100-listan

Kategori: Infrastruktur

ANItA

Det finns idag en ökande insikt om att kärnkraften är nödvändig om vi ska kunna klara av klimatomställningen med bibehållen välfärdsnivå. Av intresse är den nya teknik som kallas för små, modulära reaktorer vilka kan serietillverkas på fabrik. För att studera utnyttjandet av dessa reaktorer i Sverige har ANItA, ett nytt kärntekniskt kompetenscentrum, placerats vid Uppsala universitet. ANItA är ett unikt akademiskt-industriellt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning, och omfattar såväl tekniska som icke-tekniska aspekter av kärntekniken. Genom ANItA uppnås en hög utnyttjandegrad av befintliga resurser samt internationell exponering av svensk forskning och företagsamhet.

Läs mer om forskningsprojektet