Se hela 100-listan

Kategori: Smart industri

Arrowhead Tools

Arrowhead tools-projektet har som mål att sänka engineering kostnader. Hittills erhållna resultat från verifiering i fler än 10 industriella testapplikationer visar på 30-95 % lägre kostnader eller kortare utvecklingstid.

Arrowhead tools har vidareutvecklat en microservice-arkitektur till att innefatta även själva engineeringsprocessen från specifikation till installation, underhåll, evolution och utbildning. Vår microservice-arkitektur är en grundsten till förenklad engineering som kan ske både i design och run time vilket är en stor förändring gentemot dagens automationssystem.

LTU är koordinator för EU-projektet Arrowhead Tools, med 80 parter i Europa.

Läs mer om forskningsprojektet