Se hela 100-listan

Kategori: Cirkulär ekonomi

Avbildande Materialanalysator

Benny avbildande.jpg

Jag arbetar med mätteknik som kan användas för automatisk klassificering av material för återvinning. Bättre mätteknik för exempelvis detektion och klassificering av polymerer medför renare fraktioner efter sortering. Generellt gäller att automatiserad sortering och renare fraktioner ökar möjligheterna till återvinning i en cirkulär ekonomi. Jag har utvecklat en patentsökt instrumentering för klassificering och karakterisering av material som blir avsevärt billigare än den teknik som idag finns på marknaden, därmed potentiellt effektivare materialflöden. Instrumentet har dessutom alternativa användningsområden, så som is- och halkvarning inom fordons- och vindkraftsindustrierna.

Läs mer om forskningsprojektet