Se hela 100-listan

Kategori: Gröna och blå näringar

Biosensor för övervakning och upptäckt av kemikalier i dricksvatten

Tiotusentals kemikalier kan förorena vårt dricksvatten, men dagens analysmetoder riskerar att missa upp till 99% av de hälsofarliga föroreningarna.

Nya analysmetoder behövs för att upptäcka okända kemiska föroreningar och cocktaileffekter, och därmed säkerställa att befolkningen inte exponeras för sådana ämnen. Vår forskning bygger på nya analysmetoder där summan av alla hälsofarliga föroreningar i ett prov kan mätas, med hjälp av odlade och modifierade däggdjursceller. Vårt mål är att anpassa denna teknik så att den kan appliceras i en biosensor. Biosensorn ska kunna installeras i vattenverk och där kontinuerligt övervaka och snabbt upptäcka hälsofarliga kemiska föroreningar i vattnet.

Läs mer om forskningsprojektet