Se hela 100-listan

Kategori: Cirkulär ekonomi

Cirkulera skogsindustriella restströmmar

För att hushålla med resurser och minska klimatavtrycket behöver vi tillämpa cirkulär ekonomi. Svensk skogsindustri hanterar stora flöden av material. Produktion av timmer och papper skapar samtidigt processavlopp, slam och askor. Strömmar som idag hanteras som avfall. I dessa strömmar ansamlas värdefulla ämnen som behöver recirkuleras tillbaka till skogen, exempelvis i form av biokol. Alternativt kan avfallen upparbetas till nya fossilfria material som till exempel PHA, en biologiskt nedbrytbar polymer. Min vision är att sluta kretsloppen och skapa värde av dessa restprodukter. Utvecklingen sker tillsammans med både stora skogsindustriella koncerner och nya små startup-företag.

Läs mer om forskningsprojektet