Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

Den digitala läskompisen

digitalkompis.jpg

När jag berättar för eleven med lässvårigheter att vi ska läsa med en digital läskompis backar eleven ut. Lässvårigheterna skapar olust men läraren övertalar eleven och vi slår på läskompisen. "Hej! Jag ska ställa några frågor…" Eleven lyssnar noga, svarar rätt och får positiv feedback av läskompisen. Eleven ler nu och lyssnar med intresse! När vi är klara frågar eleven "Får jag läsa igen?!" Digital textdialog hjälper elever hitta glädje och lässtrategier som är viktiga eftersom de bidrar till många läsupplevelser. Dessa ökar språkförståelse och leder i sin tur till större utbildningsmöjligheter. Digital textdialog möjliggör snabb och personlig feedback och får fram kompisen i läskompisen.

Läs mer om forskningsprojektet