Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

Corai Heart Monitor – Diagnostik av hjärtsjukdomar med mobilen

Fernstad.jpg

Projektet bygger på en ny metod för diagnostik av olika hjärtsjukdomar där man som mätinstrument använder endast en vanlig smartphone! Idag behöver patienter fysiskt ta sig till en vårdenhet och göra en EKG-undersökning för att få diagnos ställd. Användning av metoden innebär att patienter istället kan göra en enkel mätning på distans hemifrån med sin egen smartphone och kan på så sätt få reda på om de har sjukdomen förmaksflimmer. De som har förmaksflimmer har en kraftigt ökad risk att drabbas av en stroke om det inte upptäcks och behandling kan startas. Årligen får ca 25 000 människor en stroke i Sverige, användning av metoden har potential att undvika att en stor del av strokefallen sker.

Läs mer om forskningsprojektet