Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

ESS-H+

Forskningsprofil inom sensorsystem för monitorering av hälsa och prevention av sjukdom.
Maria LindénNY.jpg

Området sensorsystem för monitorering av hälsa och prevention av sjukdom utgör ett viktigt forsknings-, utvecklings- och innovationsområde, vars betydelse ökar. Tekniken har stor potential inom den framtida hälso- och sjukvården, där både demografin med högre andel äldre och händelser som pandemier är pådrivande. Inom ESS-H+ utvecklas tekniska lösningar i samverkan mellan akademi, vård och företag, för att åstadkomma en tidig diagnostisering och prevention av sjukdom samt monitorering av hälsa.

Läs mer om forskningsprojektet