Se hela 100-listan

Kategori: Infrastruktur

HCT-City

HCT city.jpg

Genom att använda lastbilar för bygg- och anläggningsprojekt (s.k. anläggningslastbilar) med fler axlar och som är uppkopplade, kan vi öka lastkapaciteten till det dubbla, minska antalet anläggningslastbilar i städer med 50 % och därmed sänka utsläppen med 40 %.

Hypotesen är även att ekonomin för aktörerna förbättras, slitaget på vägarna minskar samt att trafiksäkerheten förbättras.

Läs mer om forskningsprojektet