Se hela 100-listan

Kategori: Infrastruktur

Hydroc

- energilager i berggrunden.
hydroc.jpg

Hydroc revolutionerar energibranschen genom att utmana gamla strukturer, utforska nya idéer och kontinuerligt utveckla tekniska lösningar. Genom att möjliggöra ett naturligt sätt att lagra energi bidrar Hydroc till att minska påverkan på naturen, att fossila utsläpp reduceras och att världen blir mer hållbar. Fjärrvärme är den primära marknaden i Sverige, och arbete pågår i en pilotanläggning med Tekniska Verken i Linköping där lagring av överskottsvärme ska testas närmare.

Med vårt nya sätt att ta till vara på energi möjliggör vi en tryggare energiförsörjning och effektivare energisystem. 

Läs mer om forskningsprojektet