Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

Lundatex®

- framtidens medicinska kompressionsprodukter.

Endast 12 % av sjukvårdpersonalen lindar bandage med rätt tryck (Heyer et al 2017). Med Lundatex® kompressionsprodukter kan 100 % lägga korrekt tryck (Wiklander et al 2015). För lågt tryck ger inte rätt behandling och för högt tryck kan leda till vävnadsskador, i värsta fall amputation. Lundatex® produkterna är avsedda för patienter med bensjukdomar t.ex. bensår, ödem, lymfödem och ger alltid ett exakt tryck oberoende av benform eller den som applicerar produkten. Genom att erhålla och bibehålla rätt kompression, förbättras patienternas livskvalitet och antalet klinikbesök estimeras kunna reduceras med 50 %.

 

Läs mer om forskningsprojektet