Se hela 100-listan

Kategori: Deep tech

Molecular Attraction

Enligt WHO´s preliminära rapport för 2020 insjuknade ca 241 miljoner människor i malaria. 627 000 dog , 80 % var barn under 5 år.

För att bekämpa vektorburna sjukdomar släpper man idag ut ca 4000 ton pesticider bara i EU. Bekämpningen är kostsamt och skadlig för miljön och andra insekter.

Molecular Attractions affärsidé är att utrota vektorburna sjukdomar på det mest hållbara och miljövänliga sättet. Vi använder oss av fagostimulanter och feromon för att på så sätt kontrollera eller utrota myggpopulationer. Våra produkter är världens första myggstimulanter, dvs de lockar endast till sig mygg. Vår patentsökta teknologi har publicerats i bland annat Science och Nature.

Läs mer om forskningsprojektet