Se hela 100-listan

Kategori: Gröna och blå näringar

Nordic Seafarm

En blå revolution från svensk forskning - växtbaserade produkter odlade i havet.

Alger och tång är ännu en relativt outnyttjad resurs i svenska kustvatten. I Asien däremot är tång en miljardmarknad. Användningsområden inkluderar tillsats i livsmedel, källa för framställning av finkemikalier och i framtiden mer biobaserade material, till exempel icke-fossil plast. Nordic Seafarm är ett spin-off från ledande svensk forskning på KTH och GU där nya metoder utvecklats för att hållbart odla svenska makroalger på skala i havet och ta tillvara på deras speciella egenskaper.

Läs mer om forskningsprojektet