Se hela 100-listan

Kategori: Gröna och blå näringar

SpaceCloud

Global information för precisionsjordbruk och vattenoptimering från molntjänster i rymden.

Forskningen vid Mälardalens universitet i samarbete med industriella aktörer kring molntjänster i rymden har nu kommersialiserats i tidig fas under varumärket SpaceCloud. De första SpaceCloud-baserade lösningarna i rymden möjliggör nära realtidsinformation för bland annat precisionsjordbruk och vattenoptimering. Detta genom att lyfta upp maskininlärningsalgoritmer i rymden för att snabbt sortera data för en global och aktuell lägesbild. Satelliterna kan framåt ges nya förmågor via "appar" vilket är unikt och demokratiserar tillgången till rymddata. Svensk industri har inlett samarbete med bland annat Amazon Web Services för att skala ut SpaceCloud globalt.

Läs mer om forskningsprojektet