Se hela 100-listan

Kategori: Gröna och blå näringar

Sustainable Chemicals from Wood (XPC)

Vi forskar på att ta fram värderfulla och hållbara kemikalier ifrån skogsråvara på ett unikt, miljövänligt och hållbart sätt. Vår naturinspirerade gröna teknologi bygger på optimala kombinationer av nya katalytiska processer för omvandling av biomassa (t.ex. trä) till biobaserade kemikalier som kapsaicin. Forskningen har lett till flera patent som beviljats och bildandet av bolaget XP Chemistries. Vår gröna innovation kommer att användas i djurfoder för att minska användandet av antibiotika.

Läs mer om forskningsprojektet