Se hela 100-listan

Kategori: Cirkulär ekonomi

Svampar för produktion av framtidens protein

nysvamp.jpg

Alternativa proteinkällor såsom svampar (mycoprotein) kan ha >95% mindre CO2 utsläpp jämfört med nötkött. Vår vision är att framtidens protein produceras av svampar som omvandlar biobaserade restströmmar från industrin. Svamparna odlas i slutna bioreaktorer med liten påverkan på den yttre miljön. Vi tar fram svampar som växer snabbare på restbiomassa och som kan producera specifika proteiner i större mängder. Dessa s.k. cellfabriker kan användas till allt från foder, föda, material och läkemedel. Våra första cellfabriker producerar proteiner för foder och livsmedelsapplikationer, däribland mjölkproteiner - en ingrediens för veganska mejerivaror!

Läs mer om forskningsprojektet