Se hela 100-listan

Kategori: Deep tech

Syntetiska data för AI

repli5NY.jpg

Forskningen handlar om generering av digitala tvillingar och syntetisk data. En digital tvilling är en digital replika av föremål och miljöer i verkligheten vilken kan användas för att mycket effektivt testa och verifiera AI-system utan att behöva anordna fysiska tester. Såväl den manuella annoteringen av den loggade ‘verkliga’ datan samt de fysiska testerna är både kostsamma, tidskrävande, har låg noggrannhet samt är felbenägna.

Läs mer om forskningsprojektet