Se hela 100-listan

Kategori: Infrastruktur

Trafiktorn för uppkopplade självkörande fordon

Genom att systematiskt integrera artificiell och mänsklig intelligens i reglersystemet för uppkopplade och automatiserade fordon, tar vi tekniken till en ny nivå och möjliggör för sådana fordon att hantera komplexa trafiksituationer. Vi introducerar och utvecklar konceptet trafiktorn som gör det möjligt för operatörer att samarbeta med AI i såväl fordon som i molnet och därmed säkerställa ett säkert och hållbart framtida transportnätverk med en mix av automatiserade och förarstyrda fordon.

Vi utvecklar mjukvara som kan strömma data mellan fordonen, supportinfrastrukturen och trafiktornet, för vilket vi har skapat startupen ABConnect (abconnect.io).

Läs mer om forskningsprojektet