R2B Summit - en exklusiv mötesplats för forskare och företag

R2B Summit är en årlig nationell mötesplats dit utvalda forskare från högskolor, universitet och institut och beslutsfattare med ansvar för innovation, forskning och utveckling på företag och organisationer bjuds in.

R2B Summit är en unik mötesplats och möjlighet för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. Under dagen får ett urval av forskarna från IVAs 100-lista möjlighet att presentera och diskutera sin forskning, hitta nya möjliga vägar att tillämpa sin forskning på genom att lära sig mer om företagens behov, och direkt på plats skapa kontakter för tänkbara framtida samarbeten.

Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta och ökad svensk konkurrenskraft.

R2B Summit arrangeras av IVAs projekt Research2Business, R2B som är en långsiktig satsning som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) driver för att främja samverkan mellan forskare och näringslivet. R2B finansieras av Vinnova och drivs i samarbete med organisationer, företag, högskolor och universitet tillsammans med innovationsstödjande verksamheter. 

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50