R2B Summit

R2B Summit är en nationell mötesplats för forskare från svenska högskolor och universitet och ansvariga för innovation, forskning och utveckling på företag.

R2B Summit 2019 

Varje år bjuds forskarna från IVAs 100-lista in till R2B Summit för att presentera aktuella forskningsprojekt. För företagen är det intressant att ta del av deras forskning och träffa forskare från Sveriges högskolor och universitet.

Företagen får träffa många forskare på summiten inom ett utvalt forskningsområde. De kan ta kontakter för framtida samarbeten kring affärsutveckling av forskningsprojekten direkt på mötesplatsen. Att träffas ökar också förståelsen för varandra. Forskarna kan exempelvis hitta nya möjliga vägar att tillämpa sin forskning på genom att lära sig mer om företagens behov.    

IVAs 100-lista 2019 samlade forskning med bäring på digitalisering och det var också temat på R2B Summit 2019. 

Läs mer om R2B Summit 2019...