R2B Mentor – stärker forskare i samverkan med näringslivet

R2B Mentor är ett årslångt mentorprogram som riktar sig till forskare som vill stärka sin karriär och sina möjligheter att nyttiggöra sin forskning, genom att lära sig mera om affärsutveckling och näringslivets villkor. Forskaren matchas med en erfaren mentor ur IVAs nätverk med insikter om både de möjligheter och de utmaningar och problemställningar som uppstår i skärningspunkten mellan akademi och näringsliv.
r2b-23.jpg

Centralt i dialogen med mentorn är hur kulturskillnader mellan akademi och näringsliv påverkar synen på nyttiggörande, samverkan och kommersialisering av forskning.

Mentorerna har erfarenheter från en rad problemställningar och utmaningar som uppstår i skärningspunkten mellan akademi och näringsliv. Därmed kan de spela en aktiv roll i processen när resultatet av forskningen ska föras ut i näringslivet.

IVAs nätverk samlar många presumtiva mentorer med kompetens, bred näringslivsbakgrund och samhällsengagemang för att bli mentorer åt forskare som vill utvecklas.

R2B Mentors pilotomgång som startar hösten 2019 och pågår ett år är en utveckling av IVAs tidigare mentorskapsprogram Mentor4Research som genomförts med goda resultat under många år.

R2B Mentor bedrivs inom ramen för IVAs projekt Research2Business, R2B, som verkar för att stärka Sverige i att vara ledande i att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. 

R2B Mentor genomförs i samverkan med lärosäten som vill stärka sina forskares kunskap om nyttiggörandet av forskningsresultat och kompetensöverföring till näringsliv och samhälle. 

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50