R2B Mentor

IVAs mentorverksamhet för forskare ska stärka forskares kompetens och karriär. Detta sker genom nära samarbete med näringslivet. Tillsammans med sin mentor arbetar forskaren med olika aspekter av hur forskningen kan utvecklas och nyttiggöras.
r2b-44 (kopia).jpg

Centralt i dialogen med mentorn är hur kulturskillnader mellan akademi och näringsliv påverkar synen på nyttiggörande, samverkan och kommersialisering av forskning.

Mentorerna har erfarenheter från en rad problemställningar och utmaningar som uppstår i skärningspunkten mellan akademi och näringsliv. Därmed kan de spela en aktiv roll i processen när resultatet av forskningen ska föras ut i näringslivet.

IVAs nätverk samlar många presumtiva mentorer med kompetens, bred näringslivsbakgrund och samhällsengagemang för att bli mentorer åt forskare som vill utvecklas.

Den mentorverksamhet som har bedrivits under många år på IVA kallad, Mentor4Research, har gett mycket goda resultat. Metodutveckling av R2B Mentor-programmet bygger därför vidare på de erfarenheterna. R2B Mentor drivs av projektet Research2Business i samarbete med högskolor och universitet.

R2B Mentor leds av Malin Mohr som en av verksamheterna inom projektet Research2Business. 

För intresseanmälan och mer information 

Kontaktinformation

Sara Lodén
Näringslivskoordinator
Telefon 073-254 58 50