Stöd i frågor om immaterialrättigheter och immateriella tillgångar

PRV ger dig här en lättillgänglig introduktion till immaterialrättigheter och hantering av immateriella tillgångar, inför din ansökan till IVAs 100-lista. Vad menas med begreppen, och varför är de viktiga vid forskningssamverkan?

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50