Styrgrupp R2B

Projektet Research2Business, R2B, drivs av IVA sedan januari 2018 med utgångspunkt i att nyttiggörande och kommersialisering av akademisk forskning utgör en avgörande faktor för Sveriges fortsatta konkurrenskraft.

Styrgrupp för Research2Business

Bild på Marianne Dicander Alexandersson

Marianne Dicander Alexandersson, Styrgruppens Ordförande. 
Ledamot i IVAs avdelning VI och ordförande i IVA Väst. Rådgivare och styrelsearbetare i ett flertal bolagsstyrelser samt ordförande i Sahlgrenska Science Park och i Saminvest.


- Att få ut fler innovationer på marknaden, skapa mer värde av forskningen och stärka Sveriges konkurrenskraft är verkligen ett högintressant område för mig. Jag vet att IVA verkligen kan göra skillnad här som en neutral plattform och det ser jag också som en av förutsättningarna för att kunna driva det här projektet. Läs mer om Mariannes engagemang i R2B> 


Bild på Anna Holmberg

Anna Holmberg Borkmann
Chalmers och Sahlgrenska entreprenörsskolor

- Att få se sin forskning tillämpas i samhället är en drivkraft för många forskare. Att kunna skapa möjligheter med sin forskning för både företag och samhälle ger såklart energi. Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet av att koppla ihop akademi och näringsliv genom att bygga broar inom ramen för entreprenörsskolorna men också inom CIP:s omfattande internationella nätverk.  Läs mer om Annas engagemang i R2B> 

 

Bild på Anna Nilsson Ehle

Anna Nilsson Ehle
Vinnova och Lindholmen Science Park

 - Jag förväntar mig att projektet bidrar till en stark innovationskultur med flera viktiga arenor för nytänkande och gränsöverskridande samverkan mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer. Det inkluderar också att projektet blir betraktat som en värdefull katalysator för lärosätenas utveckling av sin styrning, sitt ledarskap och sitt engagemang i innovation och omvärldsnytta. Läs mer om Annas engagemang i R2B>

 

Bild på Malin Persson

Malin Persson
Accuracy AB

 - Jag hoppas i första hand att vi skall nå ut brett och visa på hur bra vi är på att identifiera det nya och spännande. Att kunna hitta metoder och goda exempel på hur man kan kommersialisera idéer med innovationsstödssystemet i ryggen. Att förstå vad individen behöver för stöd och skapa en vägledning för honom och henne. Läs mer om Malins engagemang i R2B>

 

Bild på Mikolaj Norek

Mikolaj Norek
Forum for innovation management

 - Det har blivit mycket mer komplext och svårt att få behålla resultaten av forskningen där den växer fram. I R2B kan vi lyfta problematiken och samla ett nationellt intresse för forskning och innovation – men med ett globalt synsätt. Läs mer om Mikolajs engagemang i R2B>

 

Bild på Saeid Esmaeilzadeh

 

Saeid Esmaeilzadeh
Serendipity Group

- Jag hoppas framför allt att vi ska hitta bra sätt att ta vara på drivkraften hos studenterna inom akademin. De kan agera som en aktiv länk mellan näringsliv och forskning. Studenterna skulle kunna hjälpa forskare som vill komma ut med sin forskning med att jaga rätt på bra projekt. Läs mer om Saeids engagemang i R2B>

 

Bild på Tuula Teeri

Tuula Teeri
Vd, IVA

- Jag är jättepigg på Research2Business, det är ett prioriterat projekt för oss på IVA. Jag har mycket stora förhoppningar på resultatet och därför var det angeläget för mig att vara med i styrgruppen men jag valdes in mer baserat på min expertbakgrund än i egenskap av VD för IVA. Framför allt tycker jag att det är viktigt att vi arbetar tillsammans med Innovationskontoren som har i uppdrag att verka för att forskningen når ut från respektive lärosäte. Läs mer om Tuulas engagemang i R2B>

Styrgruppens sammansättning syftar till att säkra vetenskaplig grund, kvalitet i arbetet och IVAs oberoende gentemot enskilda intressenter. Vid styrgruppens tillsättning har särskilt fokus lagts på att garantera styrgruppens oberoende från särintressen och respektive ledamots multikompetens.

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50