Styr- och arbetsgrupper

Styrgrupp för Skola i tiden

Styrgruppen för Skola i tiden består av IVA-ledamöter och extern kompetens. Styrgruppen är ansvarig för att projektet fyller sitt syfte och når sina mål, och har en viktig roll i att värna IVAs oberoende och integritet.

Tuula Teeri (ordförande)
Lennart Bergström
Anna Dubois
Henrik Friman
Edward Jensinger
Henrik Jordahl
Anne-Marie Körling
Elisabet Nihlfors
Karin Röding
Kerstin Sahlin
Pia Sandvik
Björn Åstrand
Björn Öckert
Louise KarstenTeman och arbetsgrupper inom Skola i tiden

Inom IVA-projektet Skola i tiden fokuserar två arbetsgrupper på följande teman:


Lärare, Industri, V
älfärd

Skolans roll och närsamhällets betydelse för bildningsnivån, välfärden, samhällsutvecklingen och industrins tillväxt på lokal, regional och nationell nivå. Med fokus på lärarförsörjning och lärares professionella utveckling.

Arbetsgrupp

Ordförande Elisabet Nihlfors, prof. i pedagogik Uppsala universitet, medlem i styrgruppen för IVA-projektet Skola i tiden, initiativtagare till ULF mm.  

Lars-Eric Aaro, Senior Advisor till AFRY, tidigare VD och koncernchef LKAB, IVA-ledamot avd. V Bergs- och materialteknik.  

Ulrika Bergmark, prof. i pedagogik/ ULF-samordnare. Institutionen för hälsa, lärande och teknik/Luleå tekniska universitet 

Karolina Broman, docent och universitetslektor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik mm. Umeå universitet

David Broström, chef för pedagogik, program och lärande. Teknikens hus 

Ana-Maria Deliv, förvaltningschef för utbildning och arbetsmarknad, Skellefteå kommun

Caroline Graeske,  FoUI-samordnare, Vetenskaplig ledare Utbildning och Arbetsmarknad, PhD

Stina Karlsson, utvecklingsledare inom kompetensförsörjning, Norrbottens Kommuner 

Erik Höglund, prof., ordf. IVA Nord, styrelsen Vetenskapens hus, IVA-ledamot avd. I Maskinteknik, tidigare pro-rektor LTU  

Lars-Erik Lauritz, föreståndare för lärarhögskolan och lektor vid Polisutbildningen. Umeå universitet 

Catarina Lundqvist, FoUI-samordnare, Vetenskaplig ledare Utbildning och Arbetsmarknad, PhD Norrbottens Kommuner

Ida-Linn Näzelius, VP of Enviroment and Society H2 Green Steel

Tobias Thomson, strateg inom utbildning och kompetensförsörjning på Region Västerbotten

Magnus Åkerlund, skolchef Bodens kommun 


Skola för en hållbar framtid

Skolans roll för att möta samtida och framtida samhällsförändringar med utgångspunkt i FNs globala mål.

Arbetsgrupp
Ordförande Pia Sandvik, docent kvalitetsteknik, vd RISE
Sonja Berlijn, professor och skolchef Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), KTH 
Iann Lundegård, docent och lektor i didaktik med inriktning mot naturvetenskap och utbildning för hållbar utveckling, Stockholms universitet.
Håkan Gustavsson, utredare Ekonomi och arbetsliv, TCO
Eva Hartell, Fild dr och lärare i STEM, KTH och lektor Haninge kommun
Jan Hylén, Fil dr statsvetenskap, utbildningsanalytiker Education Analytics AB
Amy Loufti, professor informationsteknologi, Örebro universitet
Tony Mufic, utbildningsdirektör Helsingborgs stad
Sverker Sörlin, professor miljöhistoria, KTH, förbundsordförande Folkuniversitetet
Folke Tersman, professor praktisk filosofi, Uppsala universitet, Stf. vd Institutet för framtidsstudier.