Styr- och arbetsgrupper

Styrgrupp för Skola i tiden

Styrgruppen för Skola i tiden består av IVA-ledamöter och extern kompetens. Styrgruppen är ansvarig för att projektet fyller sitt syfte och når sina mål, och har en viktig roll i att värna IVAs oberoende och integritet.

Tuula Teeri (ordförande)
Lennart Bergström
Anna Dubois
Henrik Friman
Edward Jensinger
Henrik Jordahl
Anne-Marie Körling
Elisabet Nihlfors
Karin Röding
Kerstin Sahlin
Pia Sandvik
Björn Åstrand
Björn Öckert
Louise KarstenDelprojekt 

Skolan och lärarna är grunden för en positiv samhällsutveckling. IVAs övertygelse är att kunskaper om teknik, ekonomi och närliggande vetenskapsområden ger mänskligheten ständigt bättre förutsättningar till ett gott liv. Därför har Skola i tiden startat två följande delprojekt: 

  • Lärare, Industri, Välfärd kartlägger möjligheter för samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik som kan stimulera lärarförsörjningen till skolan, därför att skolan och lärarna är grunden för en positiv samhällsutveckling och vårt lands konkurrenskraft. Arbetsgruppen leds av professor Elisabet Nihlfors.

  • Skola för en hållbar framtid belyser hur skolan som bildningsinstitution kan och ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, med utgångspunkt i FNs globala mål. Arbetsgruppens leds av Pia Sandvik.


Lärare, Industri, V
älfärd

Arbetsgrupp

Ordförande Elisabet Nihlfors, prof. i pedagogik Uppsala universitet, medlem i styrgruppen för IVA-projektet Skola i tiden, initiativtagare till ULF mm.  

Lars-Eric Aaro, Senior Advisor till AFRY, tidigare VD och koncernchef LKAB, IVA-ledamot avd. V Bergs- och materialteknik.  

Ulrika Bergmark, prof. i pedagogik/ ULF-samordnare. Institutionen för hälsa, lärande och teknik/Luleå tekniska universitet 

Karolina Broman, docent och universitetslektor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik mm. Umeå universitet

David Broström, chef för pedagogik, program och lärande. Teknikens hus 

Ana-Maria Deliv, förvaltningschef för utbildning och arbetsmarknad, Skellefteå kommun

Caroline Graeske,  FoUI-samordnare, Vetenskaplig ledare Utbildning och Arbetsmarknad, PhD

Stina Karlsson, utvecklingsledare inom kompetensförsörjning, Norrbottens Kommuner 

Erik Höglund, prof., ordf. IVA Nord, styrelsen Vetenskapens hus, IVA-ledamot avd. I Maskinteknik, tidigare pro-rektor LTU  

Lars-Erik Lauritz, föreståndare för lärarhögskolan och lektor vid Polisutbildningen. Umeå universitet 

Catarina Lundqvist, FoUI-samordnare, Vetenskaplig ledare Utbildning och Arbetsmarknad, PhD Norrbottens Kommuner

Ida-Linn Näzelius, VP of Enviroment and Society H2 Green Steel

Tobias Thomson, strateg inom utbildning och kompetensförsörjning på Region Västerbotten

Magnus Åkerlund, skolchef Bodens kommun 


Skola för en hållbar framtid

Arbetsgrupp
Ordförande Pia Sandvik, docent kvalitetsteknik, vd RISE
Sonja Berlijn, professor och skolchef Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), KTH 
Iann Lundegård, docent och lektor i didaktik med inriktning mot naturvetenskap och utbildning för hållbar utveckling, Stockholms universitet.
Håkan Gustavsson, utredare Ekonomi och arbetsliv, TCO
Eva Hartell, Fild dr och lärare i STEM, KTH och lektor Haninge kommun
Jan Hylén, Fil dr statsvetenskap, utbildningsanalytiker Education Analytics AB
Amy Loufti, professor informationsteknologi, Örebro universitet
Tony Mufic, utbildningsdirektör Helsingborgs stad
Sverker Sörlin, professor miljöhistoria, KTH, förbundsordförande Folkuniversitetet
Folke Tersman, professor praktisk filosofi, Uppsala universitet, Stf. vd Institutet för framtidsstudier.