Styr- och arbetsgrupper

Styrgruppen för Skola i tiden består av IVA-ledamöter och extern kompetens. Styrgruppen är ansvarig för att projektet fyller sitt syfte och når sina mål, och har en viktig roll i att värna IVAs oberoende och integritet.

Styrgrupp för Skola i tiden

Tuula Teeri (ordförande)
Lennart Bergström
Anna Dubois
Henrik Friman
Edward Jensinger
Henrik Jordahl
Anne-Marie Körling
Elisabet Nihlfors
Karin Röding
Kerstin Sahlin
Pia Sandvik
Björn Åstrand
Björn Öckert
Karin Östman

 

Temena och arbetsgrupper inom Skola i tiden

Inom IVA-projektet Skola i tiden fokuserar två arbetsgrupper på följande teman:


Lärande, industri och
välfärd
Skolans roll och närsamhällets betydelse för bildningsnivån, välfärden, samhällsutvecklingen och industrins tillväxt på lokal, regional och nationell nivå. Med fokus på lärarförsörjning och lärares professionella utveckling.

Arbetsgrupp:
Ordförande Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik Uppsala universitet.
Lars-Eric Aaro, Senior Advisor till AFRY
Ulrika Bergmark, professor i pedagogik Luleå tekniska universitet
Karolina Broman, docent, forskare och excelllent lärare inom kemididaktik
David Broström, chef för pedagogik, program och lärande, Teknikens hus
Caroline Graeske, Bitr. Professor Luleå Tekniska Högskola
Annica Hensiksson, avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad, Norrbottens kommuner
Erik Höglund, styrelsen Vetenskapens hus
Lars-Erik Lauritz, föreståndare för lärarhögskolan och lektor vid Polisutbildningen, Umeå Universitet
Catarina Lundqvist, vetenskaplig ledare utbildning och lärande, FoUI-samordnare, Norrbottens kommuner
Ida-Linn Näzelius, civilingenjör och teknisk doktor Luleå tekniska universitet. Vice president H2 Green Steel  


Skola för en hållbar framtid
Skolans roll för att möta samtida och framtida samhällsförändringar med utgångspunkt i FNs globala mål.

Arbetsgrupp uppdateras inom kort..