Styrgrupp

Styrgruppen för Skola i tiden består av IVA-ledamöter och extern kompetens. Styrgruppen är ansvarig för att projektet fyller sitt syfte och når sina mål, och har en viktig roll i att värna IVAs oberoende och integritet.

Styrgruppen för Skola i tiden består av följande personer:

Tuula Teeri (ordförande)
Lennart Bergström
Anna Dubois
Henrik Friman
Edward Jensinger
Henrik Jordahl
Anne-Marie Körling
Elisabet Nihlfors
Karin Röding
Kerstin Sahlin
Pia Sandvik
Björn Åstrand
Björn Öckert
Karin Östman