Smart industri

Smart industri uppmärksammar och uppmuntrar företag som utnyttjar teknikens möjligheter. Projektet arrangerar en rad forum över hela landet för erfarenhetsutbyte mellan företag av olika storlek i olika branscher. En viktig del av projektet är priset till ett företag som utnyttjar digital teknik för att utveckla sin affär.

B2B-forum över
hela landet

Som en del av Smart industri genomförs även regionala forum. I fokus står
digitaliseringens möjligheter
och utmaningar.

Tävlingen Smart industri

Projektet Smart industri väljer ut Sveriges smartaste teknikföretag. I tävlingen Smart Industri kan företag som utvecklas med digital teknik delta.
Du nominerar vi utser vinnaren.

 

Utmaningen

Industrin är hörnstenen i Sveriges ekonomi. Den står för 20 procent av Sveriges BNP och nästan 80 procent av exporten. Vart femte jobb finns här.

Digitaliseringen ändrar industrins förutsättningar i grunden. Det handlar om en industriell revolution när vi kan producera, bearbeta och använda stora datamängder på helt nya sätt.

För att klara den globala konkurrensen måste vi i Sverige satsa. Det gäller alla delar av samhället. Inte minst näringslivet. Industrin måste tänka smart, innovativt och utnyttja möjligheterna digitaliseringen ger. Det är detta Smart Industri handlar om.

Möjligheterna

Digitaliseringen öppnar helt nya möjligheter. Den utmanar befintliga tekniker och produktionsmetoder. Helt nya sätt att automatisera och robotisera produktionen växer fram.

De digitaliserade processerna och tjänsterna förutsätter inte bara kommunikation mellan människa och maskin utan också mellan maskiner.

De nya produkterna som bygger på digital teknik skapar stora informationsmängder. Med hjälp av sensorer, mikrodatorer och RFID-taggar kan vi kartlägga hur produkterna används. Analyser och hantering av data – genom Big Data och Cloud Computing – öppnar möjligheter att optimera produktion och underhåll. Samtidigt blir informationen ett värdefullt beslutsstöd när nya produkter och tjänster utvecklas. Parallellt växer nya affärsmodeller fram.

Fokus på smarta företag

IVAs projekt smart industri uppmärksammar och uppmuntrar företag som utnyttjar den digitala teknikens möjligheter. Samtidigt vill vi stimulera teknikföretag att ta nästa steg.

En viktig del av projektet är priset till ett teknikföretag som utnyttjar digital teknik. Du kan läsa om 2018 års vinnare här

Som en del av Smart industri genomförs även regionala forum. I fokus står digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Projektet drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskaps­akademien. Huvudfinansiär är Tillväxtverket. En rad företag och organisationer stödjer och är engagerade i projektet: ABB, Automation Region, AB Volvo, Ericsson, Siemens och Teknikföretagen.