Företagsforum

IVAs Smart industri stimulerar små och medelstora företags digitala transformation. Det gör vi bland annat genom att erbjuda och arrangera olika typer av forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan företag, organisationer och myndigheter.

Hittills har ca 1500 personer deltagit i IVAs Smart industri företagsforum, företagsbesök och andra aktiviteter som har genomförts i samarbete med lokala och regionala aktörer runt om i Sverige. 

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43