Företagsforum

IVAs Smart industri stimulerar små och medelstora företags digitala transformation. Det gör vi bland annat genom att erbjuda och arrangera olika typer av forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan företag, organisationer och myndigheter.

Hittills har ca 1500 personer deltagit i IVAs Smart industri företagsforum, företagsbesök och andra aktiviteter som har genomförts i samarbete med lokala och regionala aktörer runt om i Sverige. 

Aktuellt: IVAs Smart industri och Kickstart Digitalisering

IVAs Smart industri och Kickstart Digitalisering bjuder under hösten 2019/våren 2020 in företag till regionala och företagsanpassade träffar i bland annat Ljungby, Växjö och Linköping. Här får företagen först möjlighet att inspireras och diskutera digitaliseringens möjligheter och utmaningar, för att därefter se hur de praktiskt kan omsätta insikterna i sin egen verksamhet.

Träffarna är särskilt utformade för små och medelstora industriföretag, med fokus på samverkan och kunskapsdelning. Deltagarna kommer att få ta del av erfarenheter och stöd av experter och företrädare från både små och stora industriföretag, och diskutera alltifrån förutsättningar kopplade till regelverk och insatser från regering, myndigheter och andra aktörer till utmaningar kring kompetensförsörjning och ledarskapets betydelse för digital transformation, och möjligheterna till finansieringslösningar och samverkan med andra.

Träffarna arrangeras av IVAs Smart industri och Kickstart Digitalisering i samarbete med regionala företag och aktörer, i syfte att stärka svenska industriföretags digitalisering och konkurrenskraft.

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43