Utsiktsplats forskning

Diskussionen om mål och medel för svensk forskningspolitik behöver stärkas. Genom att tillföra konkreta idéer och förslag på prioriterade åtgärder vill Utsiktsplats forskning ge nya och vida perspektiv på den aktuella debatten. 
utsiktsplats-forskning-16x9.jpg

Utsiktsplats forskning fungerar som en ”think tank” där projektet fokuserar på ett par frågor åt gången. Genom att samla en bred gruppering av aktörer och behandla en eller ett par frågor åt gången, med hjälp av kvalificerade studier, ska den forskningspolitiska debatten föras framåt på ett konstruktivt sätt.

Projektet är i stora delar en fortsättning på Agenda för forskning, ett IVA-projekt som hade som övergripande syfte att bidra till och stärka den forskningspolitiska debatten. Det projektet tillförde såväl nya idéer som ny viktig analys till diskussionen.

Utsiktsplats forskning vill ge nya och vida perspektiv på några av de svåra frågorna runt vilken den aktuella debatten kretsar: organisation, finansiering och lagstiftning. 

{Facts box}

Projektet pågår 2013-2016

Styrgrupp

Gunnar Svedberg (ordförande), Magnus Breidne, IVA, Charlotte Brogren, VINNOVA, Lars Hultman, SSF, Åke Iverfeldt, MISTRA, Birgitta Palmberg, Energimyndigheten, Malin Persson, Accuracy, Ingrid Petersson, FORMAS, Lars Rask, KAW, Madelene Sandström, KK-stiftelsen, Lars Wärngård, FORTE, Eva Åkesson, Uppsala universitet, Andreas Göthenberg, STINT (adjungerad).

Projektledning

Martin Wikström, projektledare
Lars Nilsson, kommunikationsansvarig
Monica Sannerblom, projektkoordinator

Publicerat

Tisdag 31 oktober 2017

Yttrande över promemorian om högskolestyrelser

Högre utbildning & forskning | Utsiktsplats forskning

Onsdag 20 september 2017

Satsningar på praktik i proppen välkomnas av IVA

Pressmeddelanden | Utsiktsplats forskning | Tekniksprånget | Resurseffektiva affärsmodeller | Vägval el | Framtidens goda stad | Jobbsprånget

Torsdag 27 april 2017

Forskningsministern gör tummen upp för IVA-förslag

Högre utbildning & forskning | Utsiktsplats forskning

Måndag 24 april 2017

Utmaningar, roller och villkor för svensk forskning

Rapporter | Högre utbildning & forskning | Utsiktsplats forskning

Måndag 20 mars 2017

Fyra lärosäten, fyra roller?

Rapporter | Högre utbildning & forskning | Utsiktsplats forskning