Utsiktsplats forskning

Diskussionen om mål och medel för svensk forskningspolitik behöver stärkas. Genom att tillföra konkreta idéer och förslag på prioriterade åtgärder vill Utsiktsplats forskning ge nya och vida perspektiv på den aktuella debatten. 
utsiktsplats-forskning-16x9.jpg

Utsiktsplats forskning fungerar som en ”think tank” där projektet fokuserar på ett par frågor åt gången. Genom att samla en bred gruppering av aktörer och behandla en eller ett par frågor åt gången, med hjälp av kvalificerade studier, ska den forskningspolitiska debatten föras framåt på ett konstruktivt sätt.

Projektet är i stora delar en fortsättning på Agenda för forskning, ett IVA-projekt som hade som övergripande syfte att bidra till och stärka den forskningspolitiska debatten. Det projektet tillförde såväl nya idéer som ny viktig analys till diskussionen.

Utsiktsplats forskning vill ge nya och vida perspektiv på några av de svåra frågorna runt vilken den aktuella debatten kretsar: organisation, finansiering och lagstiftning. 

Projektets mål

Målet för projektet är att vara just en utsiktsplats. Ett forum där man genom att vidga vyerna får översikt över mål och medel, hinder och möjligheter i en rad prioriterade forskningspolitiska frågeställningar. Utsiktsplats forsknings aktiviteter skall generera nya insikter, leda till förändringar i hur svensk forskning finansieras och organiseras. I förlängningen syftar projektet till att stärka svenska forskares möjligheter att:

• bedriva internationellt slagkraftig forskning
• bedriva högre utbildning på forskningsbaserad grund
• interagera med forskningsavnämare (allmänhet, media, näringsliv, förvaltning, osv) på basis av forskningsresultat och forskningskompetens

Beslutsfattare vid lärosäten, institut och forskningsfinansiärer spelar nyckelroller för den framtida utvecklingen. Men självklart riktar sig projektet även direkt mot den nationella forskningspolitiken.

Projektet pågår 2013-2016

Styrgrupp

Gunnar Svedberg (ordförande), Magnus Breidne, IVA, Charlotte Brogren, VINNOVA, Lars Hultman, SSF, Åke Iverfeldt, MISTRA, Birgitta Palmberg, Energimyndigheten, Malin Persson, Accuracy, Ingrid Petersson, FORMAS, Lars Rask, KAW, Madelene Sandström, KK-stiftelsen, Lars Wärngård, FORTE, Eva Åkesson, Uppsala universitet, Andreas Göthenberg, STINT (adjungerad).

Projektledning

Martin Wikström, projektledare
Lars Nilsson, kommunikationsansvarig
Monica Sannerblom, projektkoordinator