Vägval el

Sverige behöver långsiktiga spelregler för energiförsörjningen. Bortom 2030 kommer de äldsta av dagens kärnkraftverk att vara mogna för pension, precis som första generationens vindkraftverk. Även elnätet behöver ny teknik och kapacitet. Dessa tunga investeringar tar tid och kräver framförhållning. Därför är det bråttom för våra politiker att ta beslut. Det handlar om vägval för Sveriges elförsörjning.
shutterstock_176490206.jpg

Visionen för Sverige är: Ett hållbart elsystem bortom 2030 som ger effektiv och trygg elförsörjning med konkurrenskraftiga priser.

Målen för Sverige är:

  • Ökad kunskap hos politiker och samhället i stort om konsekvenser av olika vägval för elsystemets utveckling
  • En informerad energipolitik för ett hållbart elsystem som ger effektiv och trygg elförsörjning med konkurrenskraftiga priser.

Projektets mål är att:

  • Ta fram underlag för Sveriges energipolitik
  • Bidra till en ökad dialog mellan grupper med olika roller i förhållande till Sveriges elsystem (”Energisverige”).
  • Driva energidebatt med nya perspektiv.
  • Bidra till ökad kunskap om elens roll i ett hållbart energisystem.

Projektet Vägval el består av sex arbetsgrupper: Produktion, distribution och transmission, användning, klimat och miljö samhällsekonomi & marknad samt en grupp med politiska representanter.

Vägval el kommer att pågå 2014-2016.

Styrgrupp

Bo Normark, ordförande, Peter Nygårds, vice ordförande, Lina Bertling Tjernberg, KTH, Erik Brandsma, Energimyndigheten, Magnus Breidne, IVA, Runar Brännlund, Umeå Universitet, Mikael Dahlgren, ABB, Anders Ferbe, IF Metall, Håkan Feuk, EON, Mats Gustavsson, SKGS, Kjell Jansson, Svensk Energi, Johan Kuylenstierna, SEI, Ulf Moberg, Svenska Kraftnät, Andreas Regnell, Vattenfall, Birgitta Resvik, Fortum, Gunilla Saltin, Södra Cell, Maria Sandqvist, Teknikföretagen, Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv, Ulf Troedsson, Siemens.

Projektets ledning

Jan Nordling, huvudprojektledare
Karin Byman, projektledare
Camilla Koebe
, kommunikationsansvarig
Caroline Linden, projektkoordinator

{Facts box}

Publicerat

Tisdag 18 april 2017

Hållbar vårproposition enligt IVA

Högre utbildning & forskning | Energi | Innovation | Entreprenörskap | Klimat och miljö | Ett energieffektivt samhälle | Tekniksprånget | Agenda för forskning | Resurseffektiva affärsmodeller | Attraktionskraft för hållbar tillväxt | Näringsliv | Vägval el | Framtidens goda stad | Innovation i Skogsnäringen | Samhällsbyggnad | Jobbsprånget | Utbildning och lärande