Vägval energi

Energi - Vägval energi
vagval-energi-panorama.jpg

Sverige behöver säker energiförsörjning med konkurrenskraftiga villkor för näringslivet – samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar. 


Läs slutrapporten 

En utmanande vision, men Sverige har ett bra utgångsläge med klimatvänlig elproduktion och energieffektiv industri.

Det viktigaste klimatmålet är att minska utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Energieffektivisering och förnybar energi är två viktiga medel för att uppnå detta. Resonemanget bygger på EUs så kallade 20-20-20-mål.

Politiker måste satsa på det som ger mest klimatnytta för pengarna. Det mest kostnadseffektiva är att sätta ett marknadspris på utsläppen genom så kallade marknadskonforma styrmedel.

I rapporten presenteras de fem områden som är viktigare än andra. Vi kallar dem vägval:

Prioritera energieffektivisering

Satsa på de åtgärder som ger mest klimatnytta

Satsa på eldrivna bilar

Fortsätt att utnyttja kärnkraft

Förbered för ett varmare klimat

Ordförande: Peter Nygårds

Finansiärer: Energimyndigheten, Formas, Svensk Energi, Svenskt Näringsliv och Åforsk.

Läs slutrapporten 

Skribent: Henrik Lagerträd

Filtrera
  • Rapporter
  • Energi
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018

Publicerat