Vägval energi

Sverige behöver säker energiförsörjning med konkurrenskraftiga villkor för näringslivet – samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar. 
vagval-energi-panorama.jpg


Läs slutrapporten 

En utmanande vision, men Sverige har ett bra utgångsläge med klimatvänlig elproduktion och energieffektiv industri.

Det viktigaste klimatmålet är att minska utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Energieffektivisering och förnybar energi är två viktiga medel för att uppnå detta. Resonemanget bygger på EUs så kallade 20-20-20-mål.

Politiker måste satsa på det som ger mest klimatnytta för pengarna. Det mest kostnadseffektiva är att sätta ett marknadspris på utsläppen genom så kallade marknadskonforma styrmedel.

I rapporten presenteras de fem områden som är viktigare än andra. Vi kallar dem vägval:

Prioritera energieffektivisering

Satsa på de åtgärder som ger mest klimatnytta

Satsa på eldrivna bilar

Fortsätt att utnyttja kärnkraft

Förbered för ett varmare klimat

Ordförande: Peter Nygårds

Finansiärer: Energimyndigheten, Formas, Svensk Energi, Svenskt Näringsliv och Åforsk.

Läs slutrapporten