Projektinformation

Visionen för Sverige är: Inga nettoutsläpp av växthusgaser 2045 – samtidigt som vi stärker svensk konkurrenskraft. Här är några av de personer och organisationer som är involverade i projektet.

Styrgrupp

Elisabeth Nilsson (ordförande)

Mikael Dahlgren, ABB, ordförande delprojekt Industrisystem

Hans Folkesson, ordförande delprojekt Transportsystem

Stefan Nyström, Naturvårdsverket, ordförande delprojekt Samhällssystem

Eva Pettersson, KSLA, ordförande delprojekt Livsmedelssystem

Andreas Regnell, Vattenfall, ordförande delprojekt Energisystem

Anja Alemdar, Energimyndigheten

Torbjörn Holmström, AB Volvo

Kenneth Johansson, InnoEnergy

Bo Krogvig, LKAB

Johan Kuylenstierna

Maria Malmkvist, Energigas Sverige

Marie Nilsson, IF Metall

Bo-Erik Pers, Jernkontoret

Birgitta Resvik, Fortum

Gunilla Saltin, Södra Celle

Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv

Ulf Troedsson, Siemens

Åke Iverfeldt, Mistra

Projektets ledning

Karin Byman, projektledare Vägval för klimatet

Jan Nordling, projektledare referensgrupp Politiker

Staffan Eriksson, projektledare delprojekt Samhällssystem

Kristina Haraldsson, projektledare delprojekt Transportsystem

Anna Nordling, projektledare delprojekt Industrisystem

Ninni Rydberg, projektledare delprojekt Livsmedelssystem

Rose-Marie Ågren, projektledare delprojekt Energisystem

Caroline Linden, projektkoordinator

Camilla Koebe, kommunikationsansvarig

Finansiärer

ABB, Energiföretagen, Energigas Sverige, Fortum, Göteborgs parkerings AB, IF Metall, InnoEnergy, Jernkontoret, LKAB, Mistra, NIB, Siemens, Teknikföretagen, Tekniska verken, Svenskt Näringsliv, Södra Cell, Vattenfall, AB Volvo.