Referensgrupper

IVAs projekt Vägval för metaller och mineral är hur Sverige och Europa på ett hållbart sätt ska säkerställa tillgången på metaller och mineral. För politisk och internationell förankring har projektet två referensgrupper till sin hjälp. Dessa grupper är involverade i projektets arbete på olika sätt, främst som källa till kompletterande kunskap och vidgade perspektiv.

Internationell referensgrupp

Riikka Aaltonen, Senior Advisor, Mineral Policy, Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland, Finland

Prof Deborah Andrews, Professor of Design for Sustainability and Circularity, London South Bank University, Storbritannien

Dr Elizabeth Bastida, Director, International Mining Programme, Dundee University, Storbritannien/Argentina

Maria Brogren, Innovations- och forskningsråd, Sveriges ambassad i Washington D.C., USA

Dr Stéphane Bourg, Director, Observatoire Français des Ressources Minérales pour les Filières Industrielles (OFREMI), Frankrike

Dr Peter Buchholz, CEO, Deutsche Rohstoffagentur (DERA), Tyskland

Prof Roderick Eggert, Professor, Colorado School of Mines, and Deputy Director, Critical Materials Institute (CMI), USA

Katherine Gosselin, Director, Towards Sustainable Mining, Mining Association of Canada (MAC), Kanada

Peter Handley, Head of the Energy-Intensive Industries and Raw Materials Unit, European Commission, DG Grow, EU

Natsumi Kamiya, pensionerad (deltar i som privatperson), tidigare Deputy Director General, Metals Mining Technology Development Department, Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC), Japan

Dr Marit Y. Kitaw, Interim Director, African Minerals Development Center (AMDC), AU

Paul Lusty, Director, UK Critical Mineral Intelligence Centre (CMIC), Storbritannien

Dr Oliver Maponga, Economic Affairs Officer, UN Economic Commission for Africa (UNECA), FN

Mr Nobuyuki Masuda, pensionerad (deltar i som privatperson), tidigare Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC), Japan

Jeannette Sánchez, Director, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), FN

John Sloan, Economist, UN Economic Commission for Africa (UNECA), FN

Magnus Ericsson, Co-Founder, RMG - Raw Materials Group, IVA-ledamot avdelning V Bergs- och materialteknik (sammankallande)

Per Storm, CEO, Mahvie Minerals AB, IVA-ledamot avdelning V Bergs- och materialteknik (sammankallande)

Emelie Nord, projektkoordinator, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (koordinator)

Politisk referensgrupp

Camilla Brodin, energipolitisk talesperson och gruppledare (KD), riksdagsledamot, ledamot i näringsutskottet

Louise Ekelund, energi- och näringspolitisk talesperson och förste vice gruppledare (L), riksdagsledamot, ledamot i näringsutskottet

Mats Green, arbetsmarknads- och integrationspolitisk talesperson (M), riksdagsledamot, ledamot i näringsutskottet

Birger Lahti, landsbygdspolitisk talesperson (V), riksdagsledamot, ledamot i näringsutskottet

Fredrik Olovsson, energi- och näringspolitisk talesperson (S), riksdagsledamot, ledamot i näringsutskottet

Eric Palmqvist (SD), riksdagsledamot, ledamot i näringsutskottet

Elin Söderberg, klimat- och landsbygdspolitisk talesperson (MP), riksdagsledamot, ledamot i näringsutskottet

Elisabeth Thand Ringqvist, näringspolitisk talesperson och andre vice gruppledare (C), riksdagsledamot, vice ordförande i näringsutskottet

Karin Byman, enhetschef Energi & Miljö, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (sammankallande)

Emelie Nord, projektkoordinator Energi & Miljö, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (koordinator)

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72