Styr- och arbetsgrupper

Styr- och arbetsgrupper för IVAs projekt Vägval för metaller och mineral, med fokus på hur Sverige och Europa på ett hållbart sätt ska säkerställa tillgången på metaller och mineral.

Styrgrupp

Elisabeth Nilsson, IVA-ledamot avdelning V Bergs- och materialteknik (styrgruppens ordförande)

Charlotte Andersson, biträdande professor, Luleå tekniska universitet, IVA-ledamot

Ibrahim Baylan, f.d. näringsminister

Mikael Dahlgren, forskningsdirektör, ABB AB, IVA-ledamot

Magnus Ericsson, Co-founder, RMG - Raw Materials Group, IVA-ledamot

Christopher Folkeson Welch, programansvarig, MISTRA, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Helena Hedblom, vd, koncernchef, Epiroc AB, IVA-ledamot

Lars Hultman, vd, Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, IVA-ledamot

Erika Ingvald, enhetschef Mineralinformation och Gruvnäring, SGU - Sveriges Geologiska Undersökning

Kerstin Konradsson, Non-Executive Director, Strategic Advisor & Coach, IVA-ledamot

Johan Kuylenstierna, generaldirektör, Formas, IVA-ledamot

Pia Lindström, hållbarhetschef, LKAB

Gert Nilson, teknisk direktör, Jernkontoret, IVA-ledamot

Susanne Norgren, Global Group Expert, Sandvik AB, IVA-ledamot

Bo Normark, Industrial Strategy Executive, EIT InnoEnergy, IVA-ledamot

Per Storm, vd, Mahvie Minerals AB, IVA-ledamot

Maria Sunér, vd, CEO, SveMin, IVA-ledamot

Karin Byman, enhetschef Energi & Miljö, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (projektledare)

Arbetsgrupp Utvinning

Kerstin Konradsson, Non-Executive Director, Strategic Advisor & Coach, IVA-ledamot (arbetsgruppens ordförande)

Lena Alakangas, professor, Luleå tekniska universitet

Jonas Albertsson, teknologichef, Epiroc AB

Åsa Allan, vice vd, Kaunis Iron

Linus Brander, forskare, RISE Research Institutes of Sweden AB

Magnus Ericsson, Co-founder, RMG - Raw Materials Group, IVA-ledamot

Ulrika Håkansson, Business Development Manager, LKAB

Erik Jonsson, statsgeolog, SGU - Sveriges Geologiska Undersökning

André Månberger, biträdande universitetslektor, Lunds universitet/Lunds Tekniska Högskola

Katarina Nilsson, expert forskning & innovation, SveMin

Charlotte Odenberger, miljöchef, Zinkgruvan Mining AB

Stefan Thorburn, expert, Energy Management, ABB AB

Tommi Valkonen, Strategy Manager, Sandvik AB

Karin Byman, enhetschef Energi & Miljö, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (projektledare)

Arbetsgrupp Cirkulära flöden

Mikael Dahlgren, forskningsdirektör, ABB AB, IVA-ledamot (arbetsgruppens ordförande)

Märta Bergfors, konsult, Stena Recycling AB

Magnus Ek, Manager Technology and Strategy, Boliden AB

Christian Ekberg, professor, Chalmers tekniska högskola AB, IVA-ledamot

Sebastian Holmström, hållbarhetschef, Inrego

Christian Junestedt, expert Kritiska råmaterial, IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Martin Karlsson, University Relations Manager, Northvolt AB

Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef, Ragn-Sells AB

Mats W Lundberg, hållbarhetschef, Sandvik AB

Helena Malmqvist, forskningschef, Jernkontoret

Linnea Petersson, Technical Leader Sustainable Materials, Volvo Car Corporation

Per Roos, Vice President Global Research and Development Surface and Exploration, Epiroc Rock Drills AB

Patrik Söderholm, professor, Luleå tekniska universitet, IVA-ledamot

Cecilia Wästerlid, innovations- och processledare, RISE Research Institutes of Sweden AB

Pia Linghede, projektledare, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (projektledare)

Arbetsgrupp Samhälle

Gert Nilson, teknisk direktör, Jernkontoret, IVA-ledamot (arbetsgruppens ordförande)

Monika Andersson, sektionschef Kommunikation och samhällsansvar, Zinkgruvan Mining AB

Anna-Karin Hjalmarsson, konsult, Miljökraft i Sverige AB

David Högnelid, strategichef, affärsområde Specialprodukter, LKAB

Louise Karlberg, Chef Skog och jordbruk, Naturskyddsföreningen

Tobias Kluge, branschjurist, SveMin

Anna Kumpula, ordförande, Georange

Carolina Liljenstolpe, samhällsekonom, SGU - Sveriges Geologiska Undersökning

Maria Pettersson, professor, Luleå tekniska universitet

Ilka von Dalwigk, Policy Manager, EIT InnoEnergy

Pär Weihed, professor, prorektor, Luleå tekniska universitet, IVA-ledamot

Jan Westberg, projektledare, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (projektledare)

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72