Vätgasens roll i ett fossilfritt samhälle

Vätgas kan bli en nyckelspelare när samhället ska göras hållbart och när löften om ett fossilfritt energisystem och en klimatsmart industri- och transportsektor ska realiseras. För att vi ska nå dit måste vi dock hantera nya förutsättningar vad gäller tekniska lösningar, ekonomi och styrmedel.
vatgas_projektbild_1.jpg

Den marknadsutveckling vi ser framför oss kan komma att kännetecknas av disruptiva förlopp, där ny teknik och nya aktörer kommer att förändra den logik energimarknaden har idag. Aktörerna i sin tur står inför strategiska val och parallellt med utvecklingen av vätgasmarknaden fortsätter utveckling av batterier och biodrivmedel, för att ge exempel på ett par närliggande och konkurrerande alternativ. Det finns i dagsläget inga givna svar på vilken teknik som blir förhärskande inom vilka segment och i vilket tidsperspektiv.

Intresset för vätgas ökar lavinartat. Regeringen tillsatte nyligen en Elektrifieringskommission vars uppdrag även inkluderar att ”belysa hur elektrifiering via vätgasdrift kan medverka till att uppnå en omställning till elektrifiering av transportsektorn”. 

IVA vill och kan bidra med en oberoende analys och diskussion om vätgasens förutsättningar och möjligheter. Därför startas nu projektet Vätgasens roll i ett fossilfritt samhälle.

Frågeställningar

Projektet ska tillföra kunskap genom analyser inom nedanstående områden:

  • Hur stor kan efterfrågan på vätgas bli i Sverige givet olika antaganden i ett 10-20-års perspektiv.
  • Studie på området vägfordon där förutsättningarna för framdrift med vätgas och bränsleceller analyseras relativt alternativen utifrån ekonomiska förutsättningar.
  • Analys av hur en storskalig produktion av vätgas genom elektrolys påverkar utvecklingen på elmarknaden.
  • Tillförsel av vätgas – produktion och distribution inom landet eller import. 

Projektet kommer att fokusera på ekonomiska förutsättningar, styrmedel och regelverk.

Publicerat

Måndag 13 juni 2022

Otydliga regelverk hotar Sveriges satsning på vätgas

Pressmeddelanden | Vätgasens roll i ett fossilfritt samhälle

Måndag 13 juni 2022

Ny IVA-rapport om vätgas och dess roll i elsystemet

Rapporter | Energi | Klimat och miljö | Vätgasens roll i ett fossilfritt samhälle

Onsdag 20 april 2022

Omfattande insatser krävs om vätgas i tunga fordon ska bli verklighet

Pressmeddelanden | Vätgasens roll i ett fossilfritt samhälle

Onsdag 20 april 2022

Ny IVA-rapport om vätgasens möjligheter för tunga transporter

Rapporter | Energi | Klimat och miljö | Vätgasens roll i ett fossilfritt samhälle