14-åriga Solomia till IVAs Junior Academy

Tillsammans med ungdomar världen över, ska Solomia 14 år ta sig an problemlösningar på några av världens största samhällsutmaningar. Hon är också en av de 68 ungdomar från Sverige som är antagna till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) internationella vetenskapstävling - Junior Academy.
ja-celebration2-1200px.jpg

- Ett stort grattis till alla antagna! Junior Academy är mycket mer än att delta i en tävling och ger nya kunskaper och färdigheter inför både studietiden och i arbetslivet, säger Maja Neiman, projektledare för Junior Academy på IVA.

Junior Academy syftar till att väcka ungas nyfikenhet, problemlösningsförmåga och upptäckarglädje för naturvetenskap och teknik. Det är ett internationellt program inom STEM-relaterade områden (STEM = science, technology, engineering, mathemathics), och ger intresserade ungdomar från 13 till 18 år chansen att på sin fritid arbeta med samhällsutmaningar och utvecklas inom problemlösning och innovation. 

Junior Academy i Sverige är ett samarbete mellan IVA och the New York Academy of Sciences (NYAS). Under 2019 blev 68 svenska ungdomar antagna till Junior Academy.

Under våren 2020 arbetar deltagarna i team med ungdomar från andra länder över hela världen. De får ta sig an utmaningar och lösa problem på riktigt. Precis som forskare gör på universitet och företag. Det lag som segrar i tävlingen får åka till New York för att presentera sin lösning.

Läs mer om IVA och Junior Academy här! 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42