250 000 kr vardera till två Södertäljeföretag genom Sten Gustafssons fond

Södertäljebaserade forskningsföretagen MetaSafe AB och Novandi Chemistry AB får vardera 250 000 kr från Sten Gustafssons fond. Fonden, som inrättades 1993 av AB Astra (numera AstraZeneca) för att hylla Sten Gustafssons ovärderliga insatser inom svenskt näringsliv. Bidragen delas ut av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) vid en sammankomst idag.

– Vi är glada och stolta över att kunna stödja två lovande Södertäljebaserade forskningsföretag som startats av tidigare anställda vid AstraZenecas nedlagda forskningscentrum, säger Björn O. Nilsson, professor, vd för IVA samt medlem i utdelningskommittén.

– MetaSafe och Novandi Chemistry visar att det i Södertälje finns nya och starka företag som bygger på den höga läkemedelskompetensen i staden. Det känns bra att fonden kan hjälpa dem, säger Sten Gustafsson, ordförande för Stiftelsen Sten Gustafssons Fond.

Den ena mottagaren av fondbidrag, MetaSafe AB, tillhandahåller avancerade tjänster för prekliniska studier av läkemedelsmetabolism, det vill säga hur läkemedel omvandlas, bryts ned och utsöndras i kroppen. Kunderna finns framförallt inom biotech- och läkemedelsindustrin.

Med projektanslaget önskar MetaSafe AB investera i ett ”ACD Lab System”, som är ett datasystem för förbättrad och effektiviserad användning av laboratoriedata.

Det andra företaget, Novandi Chemistry AB, levererar isotopinmärkning av substanser, kemistöd till nukleärmedicinska tillämpningar, konsulttjänster och forskning och utveckling inom isotopkemi och radiofarmaceutisk kemi. Det innebär att de erbjuder hantering av radioaktivt märkta substanser och en rad andra närliggande tjänster.

Med projektanslaget önskar Novandi Chemistry AB fortsätta utveckla sitt kunderbjudande och bland annat bygga upp en katalog för tritium- och kol-14-märkta forskningssubstanser.

– På AstraZeneca gläds vi åt det stora antal högkvalitativa ansökningar som inkommit och vi är imponerade av att det redan nu finns spännande företag som nu erhåller stöd ur Sten Gustafssons fond, säger Anders Ekblom, vd AstraZeneca Sverige AB, tillika medlem i utdelningskommittén.

Sten Gustafsson, född 1923, var direktör för AB Astra 1955-1957, vice vd 1957-1963 och styrelseordförande 1983-1990. Han invaldes 1972 i IVA och var akademiens preses 1986-1988.

För mer information, kontakta:

Joakim Rådström, pressansvarig
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Telefon: 08-791 29 39 / 073-656 76 17
E-postadress: joakim.radstrom@iva.se