50 procent kvinnor till ingenjörsutbildning efter Tekniksprånget

Hälften av alla som genomför ingenjörspraktik med IVAs projekt Tekniksprånget är kvinnor. Och efter praktiken är 50 procent av de som söker teknisk utbildning kvinnor.
Basta-tjejerna-2.jpg

Drygt 2300 ungdomar runt om i Sverige har genomfört Tekniksprånget sedan starten 2012 och 50 procent av dem är kvinnor. Detsamma gäller för gruppen efter praktiken som gått vidare till högre tekniska studier, även där är 50 procent kvinnor. Av de som söker till Tekniksprånget är ungefär 40 procent kvinnor.

Ett av de direktiv som gavs när IVA-projektet Tekniksprånget startade var att ta särskild hänsyn till jämn balans mellan könen.

- Vi har hittat ett sätt att attrahera tjejer, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Tekniksprånget. Det handlar dels om att de känner sig inkluderade i vår kommunikation och dels att de uttrycker en vilja att få testa ingenjörsyrket innan de väljer utbildning. Valet av högre tekniska studier är inte lika djupt förankrat hos tjejerna säger de i samtal med oss.

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare, tillsammans med regeringen, satsar för att säkra landets framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till ingenjörsyrket. Genom fyra månaders betald praktik får ungdomar i hela landet chansen att testa ingenjörsyrket i praktiken.

Syftet med Tekniksprånget är att inspirera unga till att läsa och slutföra en högre teknisk utbildning genom att ge dem en tydligare målbild av vad som väntar efter studierna. Åtta av tio av de som praktiserat uppger att de studerar eller inom kort planerar att studera en högre teknisk utbildning. 9 av 10 av de som praktiserat och påbörjat en utbildning anger att Tekniksprånget leder till färre avhopp från ingenjörsstudierna.